Image

FOMU YA KUJIANDIKISHA / REGISTRATION FORM

Uhakiki wa neno la siri ni lazima

Home Page

Password Must Contain / Neno la siri lazima lijumuishe

* 7 to 15 characters / herufi 7 mpaka 15

* at least one numeric digit / angalau tarakimu 1

* at least one special character / angalau herufi 1 ya kipekee